آغاز عملیات گیت‌گذاری تونل اصلی آب‌بر نیروگاه دز

عملیات گیت‌گذاری و بستن آبراهه اصلی نیروگاه دز آغاز شد.

به گزارش مهرگان پرس،جاسم تیموری معاون فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز با اشاره به اینکه این عملیات با استفاده از یک تیم غواصی مجرب و با همکاری کارشناسان شرکت‌های تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز انجام می‌شود، گفت: به‌دلیل نشتی شیر پروانه‌ای واحد شماره 2 و برنامه‌ریزی برای رفع این نقص، کانال آب‌بر شماره یک با عملیات گیت‌گذاری مسدود و چهار واحد اول نیروگاه از مدار تولید خارج می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط خاص غواصی، این عملیات می‌بایست در ارتفاع مناسب آب دریاچه و قبل از فصل آبگیری سد انجام شود.
همزمان با این عملیات طی برنامه‌ریزی مدون، اورهال و بازرسی‌های پاور تونل و پنستاک‌ها، رفع نقص از رینگ آب بند شیر پروانه‌ای واحد شماره 2 و همچنین اورهال سالیانه واحدهای 1 و 2 انجام می‌گیرد و پس از آن، پاور تونل آب دار شده و واحدها به مدار تولید باز خواهند گشت.

منبع:پاون