آغاز چهارمين برنامه سراسري مبارزه با مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز از فردا/ آمادگي صنعت برق براي هفته سرد پيش‌رو

مديرعامل توانير از آغاز دور چهارم اقدام فراگير با هدف مقابله با مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز و تنظيم روشنايي‌هاي معابر در سراسر كشور خبر داد.

به گزارش مهرگان پرس،"محمدحسن متولي زاده" با بيان اين كه اين برنامه در قالب اقدامي فراگير در سراسر كشور آغاز خواهد شد، افزود: اين برنامه با هدف تعاديل و تنظيم روشنايي معابر و مقابله با مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز در دو روز متوالي اجرا خواهد شد.
متولي زاده در عين حال استفاده از كنتورهاي فهام و تنظيم ساعت‌هاي نجومي مدارات روشنايي و يك درميان كردن چراغ‌هاي روشنايي معابر را از ديگر محورهاي اين برنامه سراسري عنوان كرد و گفت: در كنار مقابله با دستگاه‌هاي رمز ارز غيرمجاز كه به نوعي تجاوز به حقوق مردم تلقي مي‌شود، توسعه بكارگيري نرم افزار برق من در اخذ گزارش‌هاي مردمي نيز در دستور كار اين برنامه سراسري خواهد بود.
مديرعامل توانير همچنين با اشاره به پيش بيني‌هاي صورت گرفته در خصوص ورود  جبهه هواي سرد به كشور، تصريح كرد: صنعت برق با اين اقدام فراگير، براي هفته سرد پيش‌رو آماده مي‌شود.
بر پايه اين گزارش، اين برنامه سراسري از فردا پنجشنبه 30 بهمن ماه آغاز و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
خاطرنشان مي‌سازد كه پيش از اين صنعت برق در سطح شركت‌هاي توزيع سراسر كشور، با برگزاري سه برنامه سراسري، براي افزايش پايداري، تاب آوري و پيشگيري از بروز مشكلات در شبكه‌هاي توزيع اقدام كرده بود.
در اين برنامه سراسري، بيش از يك‌هزار اكيپ‌هاي عملياتي در قالب در گروه‌هاي 2 تا 3 نفره اقدام به رفع مشكلات و بهينه سازي شبكه‌هاي توزيع با محورهاي تنظيم شده می‌کنند.

منبع: روابط عمومي توانير