آگهي مزايده فروش برق توربين‌هاي انبساطي 2 نيروگاه منتشر شد

سخنگوي صنعت برق، از انتشار آگهي مزايده فروش برق حاصل از توليد توربين‌هاي انبساطي نيروگاه‌هاي رامين اهواز و شهيدمنتظري اصفهان براي استخراج رمز ارزها خبر داد.

 به گزارش مهرگان پرس،"مصطفي رجبي مشهدي" ايجاد منابع پايدار درآمدي در سال‌هاي اخير را يكي از اهداف اصلي صنعت برق ايران برشمرد و افزود: نوسانات شديد ارزي و ثبات تكليفي قيمت فروش برق به مشتركان موجب شده است بين درآمدها و هزينه‌ها در صنعت برق كشور شكاف بزرگي ايجاد شود که متاسفانه بر ابعاد آن به صورت ماهانه افزوده مي‌شود.
وي استخراج رمز ارزها و فروش برق مورد نياز آن را يكي از راه‌هاي كسب درآمد در حوزه برق برشمرد و گفت: بر اساس قوانين و مقررات ابلاغي هيئت وزيران و وزارت نيرو مقرر شده است تا از توان واحدهاي نيروگاهی دارای توربين انبساطي براي توليد رمز ارز استفاده شود.
رجبي مشهدي ادامه داد: يكي از راهكارهاي موجود در اين بخش استفاده از انرژي توليدي توربين‌هاي انبساطي است كه از سوخت گاز، گازوئيل يا مازوت جهت توليد برق در آن استفاده نمي‌شود و تنها از طريق جريان گاز برق توليد مي‌شود. از سوي ديگر برق حاصل در شبكه داخلي نيروگاه تزريق و مصرف مي‌شود و به شبكه سراسري متصل نيست.
سخنگوي صنعت برق با تاكيد بر اينكه در سه نيروگاه رامين اهواز، نكا و شهيدمنتظري تجهيزات مربوطه نصب شده است، گفت: در اين سه نيروگاه بين 30 تا 40 مگاوات ظرفيت توليد برق از توربين انبساطي وجود دارد كه در اين مرحله 15 مگاوات براي رمز ارز در نظر گرفته شده است.
وي تاكيد كرد: در اين مرحله آگهي مزايده فروش برق حاصل از توليد توربين‌هاي انبساطي نيروگاه‌هاي رامين اهواز و شهيدمنتظري براي استخراج رمز ارزها در سامانه ستاد(سامانه تداركات الكترونيكي دولت) به نشاني www.setadiran.ir منتشر شده است و آگهي مزايده مربوط به نيروگاه نكا نيز اواخر هفته جاري منتشر مي‌شود.
سخنگوي صنعت برق اضافه كرد: آخرين مهلت براي حضور در مناقصه نيروگاه رامين چهاردهم مهرماه و مناقصه نيروگاه شهيدمنتظري نيز بيستم مهرماه خواهد بود.
رجبي مشهدي خاطرنشان كرد: درصدديم كه درآمد حاصل از اين بخش در جهت نوسازي و بهسازي نيروگاه‌ها مورد استفاده قرار گيرد.

منبع: پاون