مطالب برچسب خورده با "آینده محتمل برای اقتصاد تئاتر باید بررسی شود"

  • آینده محتمل برای اقتصاد تئاتر باید بررسی شود

    در چهارمین نشست پژوهشی جشنواره تئاتر فجر مطرح شد؛

    آینده محتمل برای اقتصاد تئاتر باید بررسی شود

    چهارمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با موضوع «گشایش فضای عمل جدید تئاتری: بررسی امکانات، تمهیدات و زیبایی شناسی تئاتر در فضای مجازی» با همکاری دفترپژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی در تماشاخانه نوفل لوشاتو برگزار شد