مطالب برچسب خورده با "احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌های گلستان تا سال 1406"

  • احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌های گلستان تا سال 1406

    در شصتمين جلسه كميته تخصصي كارگروه ملي سازگاري با كم‌آبي؛

    احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌های گلستان تا سال 1406

    مدیرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفای وزارت نیرو و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، از تصويب كليات برنامه‌هاي سازگاري با كم‌آبي استان گلستان در شصتمين جلسه كميته تخصصي كارگروه ملي سازگاري با كم‌آبي خبر داد.