مطالب برچسب خورده با "ارشاد دورود"

  • شهرستان دورود چگونه بین 20 شهر خلاق کشور در حوزه نمایش قرار گرفت

    جمشید صالح نیا پیشکوت نمایش و مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود اعلام كرد:

    شهرستان دورود چگونه بین 20 شهر خلاق کشور در حوزه نمایش قرار گرفت

    جمشید صالح نیا پیشکوت نمایش و مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود قابلیتهای نمایشی این شهر را علی رغم کمبود زیر ساختها و کمبود فاکتورهای سخت افزاری مثبت ارزیابی نمود و افزود : حضور این شهرستان دربین 20 شهر خلاق کشور در حوزه هنرهای نمایشی مبین فعالیت خلاقانه و پتانسیل بالای هنرمندان در این شهر است