استاب شفت روتور توربین گازی توسط متخصصان داخلی ساخته شد

یک دستگاه استاب شفت یاتاقان سوم روتور توربین گازی GEF9 برای اولین بار در کشور توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ساخته شد.

به گزارش مهرگان پرس، در ساخت این استاب شفت از مواد اولیه ساخت داخل کشور استفاده شده و تمامی مراحل مهندسی معکوس، طراحی، ماشین‌کاری و تست در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران انجام شده و به طور کامل بومی‌سازی شده است.
این قطعه روی روتور توربین گازی GEF9 واحد پنج نیروگاه شهید رجایی نصب شده تا وارد مدار تولید گردد.

منبع:پاون