اصلاح مصوبه مربوط به شرایط تداوم اجرای پروژه سد شفارود در استان گیلان

هیئت دولت در جلسه امروز صبح به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی، ‌رئیس جمهوری،هیئت وزیران با توجه به پیشرفت فیزیکی ۵۲/۴ درصدی اجرای پروژه سد مخزنی شفارود در استان گیلان و همچنین انجام مطالعات تکمیلی و شرایط سد و جاده جایگزین و تغییرات مشرف به جاده جایگزین، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص اصلاح شرایط تداوم اجرای پروژه مذکور موافقت کرد.

به گزارش مهرگان پرس،به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» اصلاح مصوبه مربوط به شرایط تداوم اجرای پروژه سد شفارود در استان گیلان در دستور كار قرار گرفت و در ادامه این جلسه، هیئت وزیران با توجه به پیشرفت فیزیکی ۵۲/۴ درصدی اجرای پروژه سد مخزنی شفارود در استان گیلان و همچنین انجام مطالعات تکمیلی و شرایط توپوگرافی سد و جاده جایگزین جناح راست این سد و تغییرات در شیب ترانشه ها جهت پایداری خاکریزهای مشرف به جاده جایگزین، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص اصلاح شرایط تداوم اجرای پروژه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، كل سطح مخزن سد یاد شده نباید از حداكثر ۱۶۷ هكتار و سطح اشغال جنگل نيز حداكثر از ۹۳ هكتار تجاوز نماید.
همچنین مصوب شد نسبت به تأمين حداكثر ۶۶ ميليون مترمكعب آب شامل ۱ /۲۳ ميليون مترمكعب براي آب شرب، ۱۰ ميليون مترمكعب براي نياز صنايع و مابقي براي تأمين آب تكميلي كشاورزي (حداكثر براي ۶۹۰۰ هكتار اراضي كشاورزي موجود) اقدام شود. حداكثر ارتفاع سد یاد شده نیز ۴ /۱۱۴ متر تعیین شد.
به موجب اصلاحیه دولت، سطح اراضی جنگلی مورد اشغال در خارج مخزن نباید از ۵۳/۵ هکتار تجاوز نماید.