اطفای کامل حریق آروماتیک بندرامام بدون مصدوم

آتش سوزی واحد آروماتیک شرکت پتروشیمی بندر امام پس از ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه تلاش آتش نشانان و با پشتیبانی کلیه نیروهای عملیاتی و پشتیبانی شرکتهای منطقه به طور کامل اطفا شد.

به گزارش پايگاه خبري مهرگان پرس به نقل از روابط عمومي شركت پتروشيمي ماهشهرامروز جمعه دوم آبان ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه، توسط کنترل آتش نشانی پتروشیمی بندرامام اعلمم حریق شد.

این حادثه از طرف کمیته شرایط اضطراری، حادثه سطح یک اعلام شد لذا تحت کنترل پتر‌شیمی بندرامام قرار گرفت و تیمهای عملیاتی این شرکت در حادثه درگیر شدند.

با افزایش زمان اطفا حریق، آتش نشانی منطقه ویژه سه دستگاه خودروی آتش نشانی آتش نشانی سازمان و یک دستگاه خودروی آتش نشانی از پتروشیمی رازی را در‌محل حاضر کرده و یک دستگاه خودروی دیگر از پتروشیمی فجر را برای پشتیبانی در‌ایستگاه سایت پنج استقرار داد.‌
این حادثه خوشبختانه مصدومی نداشت و حریق پس از بسته شدن ولو و قطع سوخت و فرو نشاندن آتش در ساعت ۱۸:۳۰ بطور کامل اطفا شد.
علت حادثه توسط کارشناسان در‌ دست بررسی است.