افتتاح طرح خط انتقال آب از سد مخزني ماملو به صنایع پایین‌دست

فاز اول خط انتقال آب از سد مخزني ماملو به صنایع پایین‌دست به طول ۱۶.۵ کیلومتر به منظور تأمین آب مورد نیاز این صنایع، در قالب سی و سومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور وزیر نیرو از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

به گزارش مهرگان پرس،یوسف رضاپور، سرپرست شرکت آب منطقه‌ای تهران در رابطه با این طرح گفت: افزایش روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ بخصوص استان تهران از یک سو و توسعه شهرک‌های صنعتی از سوی دیگر، لزوم برنامه‌ریزی برای تأمین آب این مراکز را ایجاد می‌کرد که طرح مذکور بر این اساس، پایه‌ریزی و عملیاتی شد.
وی افزود: در صورت تامین منابع مالی لازم توسط ذینفعان، باقیمانده خط انتقال به طول ۶.۵ کیلومتر تا پایان سال اجرا و آب مورد نیاز نیروگاه‌های شاهد و دماوند تامین خواهد شد.
 
رضاپور در ادامه اظهار کرد: هدف از اجرای طرح خط انتقال از سد ماملو به صنایع پایین دست انتقال آب مورد نیاز صنایع شرق و جنوب شرق تهران به میزان ۷ میلیون متر مکعب (300 لیتر در ثانیه) در سال است.
 
وی با بیان اینکه با افتتاح شدن این طرح، انتقال آب از سد ماملو به شهرک‌های صنعتی منطقه و نیروگاه‌های موجود انجام شده و کمبود نیاز آبی نیروگاه‌ها و صنایع موجود و آتی این محدوده و همچنین سایر ذینفعان برطرف می‌شود، افزود: همچنین با اجرای این طرح آب پایدار مورد نیاز فعلی و آتی معادن شن و ماسه مستقر در منطقه، شهرک صنعتی عباس آباد و نیروگاه‌های تولید برق شاهد و دماوند (شهدای پاکدشت) تامین می‌شود.