مطالب برچسب خورده با "افزایش ۱۰ درصدی تولید در نیروگاه‌های برق‌ آبی"

  • افزایش ۱۰ درصدی تولید در نیروگاه‌های برق‌ آبی

    معاون بهره برداري شرکت آب و نیرو اعلام کرد:

    افزایش ۱۰ درصدی تولید در نیروگاه‌های برق‌ آبی

    معاون بهره‌برداری شرکت آب و نیرو با بیان اینکه شرکت آب و نیرو سهم ۲۸ درصدی از مجموع ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور دارد، گفت: افزایش ۱۰ درصدی تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی این شرکت محقق شد.