افزایش 2 درصدی میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور

گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد تا 28 آذرماه امسال میزان ذخایر آب در مخزن سدهای کشور به 26 میلیارد و 370 میلیون مترمکعب رسیده است

به گزارش مهرگان پرس، بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع ظرفیت مخازن سدها 50 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب بوده که نشان‌دهنده 52 درصد پرشدگی مخازن است.
بر این اساس، به تبع میزان مطلوب بارش‌های پائیزی، حجم ورودی آب تا پایان آذرماه برابر با 7 میلیارد و 180 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن که 7 میلیارد و 10 میلیون مترمکعب بوده، بیانگر افزایش دو درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.
این گزارش حاکی است، آخرین وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد که تا 28 آذرماه میزان ذخایر آب در مخزن سدها به 26 میلیارد و 370 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی 99-98 دارای یک درصد افزایش است.
بر اساس این آمار، به تبع میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی آب از سدها با کاهش مواجه بوده و تا این مدت 7 میلیارد و 980 میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور را شاهد بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل، از کاهش 16 درصدی برخوردار بوده است.

منبع:پاون