اقدامات مهندسی برای دفع آبهای سطحی شهر بندرامام خمینی

عملیات مهندسی برای هدایت آبهای سطح شهر بندرامام به بیرون از شهر صورت گرفت.

به گزارش مهرگان پرس از ماهشهربا حضور تیم مهندسی این سازمان، جزئیات نقشه شهر بندرامام خمینی برای یافتن راهکار خروج آب از مناطق آبگرفته بررسی شد.
در این جلسه که با حضور فرماندهان سپاه پاسداران بندرامام خمینی و فرماندهی بسیج و سایر دستگاهها برگزار شد، ضمن بررسی نقشه هوایی شهر بندرامام، نقاط حساس و کد ارتفاعی پایین شهر مورد بررسی قرار گرفت.
طی این بررسی، گودترین نقطه شهر که حوالی ریل راه آهن است، شناسایی و برنامه ای برای دفع آبهای سطحی از این نقطه طراحی شد.
در حال حاضر مسیر آب توسط کانال ایجاد شده و عملیات پمپاژ آب های سطحی به سمت بیرون اراضی آب گرفته هدایت شده است و این اقدام می تواند ظرف امروز و فردا سطح آب موجود در معابر این شهر را کاهش دهد.

منبع:روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی