امضا توافق‌نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و شرکت برق حرارتی

در راستای اجرای نظام‌نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو در خصوص تامین خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز در بخش تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و به منظور افزایش بهره‌وری از طریق ارتقای کیفی مواد، کالاها و تجهیزات نیروگاهی کشور از یک‌سو و ایجاد امکان انجام آزمایش‌های مورد نیاز در پژوهش‌های کاربردی این حوزه، توافق‌نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به امضا رسید.

به گزارش مهرگان پرس،این توافق‌نامه میان محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و احد ضابط رئیس پژوهشگاه نیرو با هدف طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های حوزه تولید نیرو در قالب مجموعه اقدامات و فعالیت‌ها در "طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی تولید نیروی برق" و مدیریت برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در مرکز آبانیرو، میان طرفین مبادله شد.
موضوع این توافق‌نامه شیوه تعامل بین شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و پژوهشگاه نیرو برای تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های حوزه تولید نیروی برق است.
تعیین اولویت‌های تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌ها بر اساس مصوبات شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان کالاها و تجهیزات تخصصی صنعت تولید نیروی برق حرارتی، مدیریت اجرای طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی تولید نیروی برق توسط پژوهشگاه نیرو و انجام پروژه‌های آن مطابق با منشور طرح و مصوبات کمیته راهبری و ایجاد شبکه آزمایشگاهی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از جمله اصلی‌ترین زمینه‌های همکاری قید شده در این توافق‌نامه است.

منبع:روابط عمومي برق حرارتي