مطالب برچسب خورده با "انتصاب معاونان 7 حوضه آبریز کشور"

  • انتصاب معاونان 7 حوضه آبریز کشور

    انتصاب معاونان 7 حوضه آبریز کشور

    معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، طی احکامی ۲۱ نفر را به عنوان معاون در هفت حوضه‌ آبریز ارومیه، سفیدرود بزرگ، اترک و حوضه‌های شمالی، کرخه و مرزی غرب، زهره - جراحی و حوضه‌های جنوبی، ارس و زاینده‌رود منصوب و معرفی کرد.