بازديد امیر سرتیپ دوم رحمت پور فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ کردستان  از مناطق زلزله زده

مهرگان پرس- سنندج در پی وقوع زلزله ۵ ریشتری در شهرستان مریوان امیر سرتیپ دوم رحمت پور فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ کردستان از مناطق زلزله زده این شهرستان بازدید کردند.

در پی وقوع زلزله ۵ ریشتری در شهرستان مریوان امیر سرتیپ دوم رحمت پور فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ کردستان  از مناطق زلزله زده این شهرستان بازدید کردند.