بررسی 5 طرح دانش بنیان در حوزه صنعت آب ، برق وکشاورزی

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ساتکاب گفت: 5 طرح دانش بنیان در حوزه صنعت آب ، برق وکشاورزی در شرکت آب منطقه ای استان بررسی و مقرر شد، سه طرح به صورت پایلوت در گلستان اجرایی شود.

به گزارش مهرگان پرس، "محمدولی علاءالدینی" مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب در جلسه‌ای  که با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان، مدیران کل اقتصادی استانداری گلستان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد، اظهار کرد: شرکت مادر تخصصی ساتکاب مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق را به عهده دارد و از گذشته تاکنون پشتیبانی صنعت آب و برق را در کشور انجام می‌دهد.
وی افزود: علاوه بر حدود 190 شرکت دولتی که تحت پوشش و سهام‌داری شرکت مادرتخصصی ساتکاب قرار دارند، 100 شرکت بخش خصوصی نیز با ما همکاری می‌کنند و در ماموریت جدید ساتکاب یعنی پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان و استفاده از این دانش در صنعت آب و برق را نیز بر عهده‌دار هستند. 
علاءالدینی بیان کرد: از بین این شرکتها، حدود 5 شرکت که مورد نیاز صنعت آب و برق  بود انتخاب شد و استان گلستان به دلیل اینکه تفکر توسعهای و تخصصی که در مدیریت این شرکت وجود دارد، به عنوان پایلوت برای اجرای این طرحها انتخاب شد که فرصت مناسبی برای استان است تا این پروژهها را اجرایی کند. 
وی اضافه کرد: گلخانه تاریک، رصد حریم رودخانهها و سواحل توسط پهپاد، مدیریت یکپارچه حوضه آبریز مبتنی بر اندازهگیری از منابع تا مصارف از جمله این طرحها است.
مدیرعامل ساتکاب افزود: منابع مالی این طرحها از حوزههای دانش بنیان، سازمان مدیریت و .. تامین میشود که بتوانیم استان گلستان را به عنوان پایلوت در چند پروژه که در سطح ملی هست معرفی کنیم.
"سید محسن حسینی" مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان نیز در این جلسه اظهار کرد: موضوع بهره‌وری از منابع آب و سایر منابع انرژی از دغدغه‌های اصلی مجموعه‌هایی هستند که این دو بخش را مدیریت می‌کنند و همچنین ذی‌نفع هستند. 
وی با بیان اینکه منابع آب در گلستان محدود است و نیازمند کارهای سریع و هدفمند در بخش منابع آب استان هستیم، گفت: در این جلسه با هماهنگی قبلی با مجموعه ساتکاب، 5 طرح با عناوین: "ارائه خدمات هوایی انواع پرنده های بدون سرنشین(پهپادها)" ، "طرح ملی اصلاح ساختار چاه های آب کشاورزی ایران به منظور کاهش مصرف انرژی وآلایندگی های زیست محیطی در بخش کشاورزی"، "گل خانه تاریک انرژیتیک مجاور نیروگاه مبتنی بر هم بست آب، محیط زیست، غذا و انرژی" ، "سامانه شناسایی نظام خرده مالکی و شبکه توزیع آب چاه های کشاورزی" و در نهایت "طرح مدیریت یکپارچه حوضه آبریز مبتنی بر اندازه گیری و پایش مصرف از منابع تا مصارف" ارائه شد. 
حسینی افزود: در این جلسه پس از ارائه طرحها و بحث و بررسی مقرر شد، دو طرح گلخانه تاریک انرژیتیک و طرح ارائه خدمات هوایی انواع پرنده های بدون سرنشین(پهپادها) در استان  به صورت پایلوت عملیاتی شود و طرح ملی اصلاح ساختار چاههای آب کشاورزی ایران، به منظور کاهش مصرف انرژی وآلایندگی های زیست محیطی در بخش کشاورزی نیز نیمه عملیاتی و با بررسی بیشتر به طرح عملیاتی تبدیل شود.

منبع: پاون