برنامه‌ریزی و هماهنگی مدیریت و کنترل بار صنایع استان یزد در پیک تابستان

مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد گفت: صنعت برق استان یزد تلاش می‌کند با همکاری صنایع به جای قطع برق، برای مدیریت و کاهش بار صنایع برنامه‌ریزی کرده و همچنین جهت کاهش آسیب به صنایع در اثر خاموشی، از قبل اطلاع‌رسانی صورت بگیرد.

به گزارش مهرگان پرس، "ابوالفضل اسدی" مدیرعامل این شرکت در ابتدای پنجمین نشست کارگروه کاهش پیک‌بار استان یزد در سال ۱۴۰۰، باهدف برنامه‌ریزی و هماهنگی مدیریت و کنترل پیک‌بار که با حضور مدیران‌عامل و معاونان شرکت‌های برق منطقه‌‌ای و توزیع نیروی برق استان یزد برگزار شد، ضمن بیان گزارش جلسه شورای تامین استان، از تصویب پیشنهاد‌های شرکت برق منطقه‌‌ای یزد برای مدیریت و کنترل پیک‌بار در استان خبر داد.
وی در ادامه با بیان اینکه سهمیه شرکت‌های برق منطقه‌‌ای و توزیع نیروی برق استان یزد از یکدیگر مجزا بوده و هر دو شرکت ملزم به رعایت سقف تعیین‌شده خود هستند، خاطرنشان کرد: صنعت برق استان یزد تلاش می‌کند با همکاری صنایع به جای قطع برق، برای مدیریت و کاهش بار صنایع برنامه‌ریزی کرده و همچنین جهت کاهش آسیب به صنایع در اثر خاموشی، از قبل اطلاع‌رسانی صورت بگیرد.
"علی جم" سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان یزد نیز در ادامه با اشاره به اجرای مانور سراسری برگزارشده در ادارات استان، پایش بار و قطع برق اداراتی که کاهش بار نداشته‌اند را از اقدامات انجام‌شده در این شرکت عنوان کرد.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده با نهاد‌های بالادستی استان، از برنامه‌ریزی کاهش بار صنعتی و اطلاع‌رسانی قطع برق به مشترکان از روز قبل خبر داد.
وی همچنین تشکیل کارگروه تخصصی شناسایی رمز ارز‌ها برای شناسایی بهتر مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز را مورد تاکید قرار داد و افزود: در این راستا مراکز رمز ارز غیرمجاز شناسایی‌شده و برای قطع بار رمز ارز‌های مجاز در ایام پیک‌بار نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.
وی در ادامه برنامه‌ریزی کاهش بار روزانه صنعتی برای کاهش بار ۸۰ تا ۹۰ درصدی دو روز در هفته، استفاده از مولد‌های اضطراری ادارات و صنایع و همچنین هماهنگی با بسیج و سپاه برای همراهی در مباحث مدیریت مصرف را از دیگر اقدامات صورت گرفته در هفته گذشته دانست.
ارائه گزارش وضعیت شبکه برق استان و کشور، وضعیت تولید نیروگاه‌های استان و کشور، روند مدیریت بار در هفته گذشته، مقایسه مقدار پیک روز و شب استان با مقدار کشوری و مقدار سال گذشته، بررسی روند افزایش دمای استان در هفته پیش رو و بررسی جدول زمان‌بندی روزانه همکاری مشترکان بزرگ نیز از دیگر مباحث مطرح‌شده در پنجمین نشست کارگروه کاهش پیک‌بار استان یزد بود.

منبع:پاون