برنامه سازگاری با کم‌آبی استان خوزستان بررسی شد

مدیرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفای وزارت نیرو و دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی، از تصويب كليات برنامه‌ سازگاري با كم‌آبي استان‌ خوزستان در شصت و ششمین جلسه كميته تخصصي كارگروه ملي سازگاري با كم‌آبي خبر داد.

به گزارش مهرگان پرس، «بنفشه زهرایی» با اشاره به برگزاري شصت و ششمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در روز دوازدهم اسفند ماه اظهار داشت: در این جلسه که به ریاست "عباس کشاورز" قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کمیته تخصصی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان‌ خوزستان به صورت مجازی برگزار شد، برنامه سازگاری با کم آبی اين استان بررسی شد و کلیات آن‌ مورد تصویب قرار گرفت.
وی اضافه کرد: برنامه سازگاری با کم آبی استان خوزستان در شش بخش شرب، کشاورزی، صنعت، شیلات، منابع طبیعی و آبخیزداری و فضای سبز تدوین و پیش‌بینی شده که با اجرای این برنامه تا افق 1405 میزان برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی به ترتیب به میزان 1638 و 121 میلیون مترمکعب و در مجموع به میزان یک هزار و 759 میلیون مترمکعب کاهش می‌یابد.
مدیرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: همچنین از طریق جایگزینی آب خام با پساب در بخش‌های کشاورزی، فضای سبز و صنعت و ارتقاء روش‌های پرورش ماهی در بخش شیلات در راستای اصلاح مصارف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان 219 میلیون مترمکعب اقدام خواهد شد. در این برنامه تقویت منابع آب استان از طریق اقداماتی همچون تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب نیز مد نظر قرار گرفته است.
زهرایی خاطرنشان کرد: در این جلسه، نظرات دستگاه‌های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در مورد بخش‌های مختلف برنامه سازگاری با کم‌آبی استان‌ خوزستان مورد بحث قرار گرفت و در پایان جلسه ضمن تایید کلیات برنامه، از کارگروه سازگاری با کم‌آبی این استان‌ خواسته شد مطابق نظرات مطرح شده، برنامه سازگاری با کم آبی خود را تدقیق کنند تا جهت تصویب نهایی به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارائه شود.

منبع:پاون