مطالب برچسب خورده با "برنامه سازگاری با کم‌آبی استان خوزستان بررسی شد"

  • برنامه سازگاری با کم‌آبی استان خوزستان بررسی شد

    در شصت و ششمین جلسه كميته تخصصي كارگروه ملي سازگاري با كم‌آبي:

    برنامه سازگاری با کم‌آبی استان خوزستان بررسی شد

    مدیرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفای وزارت نیرو و دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی، از تصويب كليات برنامه‌ سازگاري با كم‌آبي استان‌ خوزستان در شصت و ششمین جلسه كميته تخصصي كارگروه ملي سازگاري با كم‌آبي خبر داد.