مطالب برچسب خورده با "برگزاري نشست تخصصی اطلس اجتماعی آب"

  • برگزاري نشست تخصصی اطلس اجتماعی آب

    در سومین روز برگزاری نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب:

    برگزاري نشست تخصصی اطلس اجتماعی آب

    نشست تخصصی اطلس اجتماعی آب، همزمان با سومین روز از نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب در غرفه نمایشگاه جانبی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.