بهره برداري از مدار اول شبكه 63 كيلوولت دوشان تپه - شهداي جدید پايتخت

مجري طرح خطوط فوق توزيع برق منطقه ای تهران گفت: به‌منظور نوسازی و تقویت بخشی از شبکه کابلی و افزايش ظرفیت و قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع برق منطقه 13 تهران، مدار اول شبكه 63 كيلوولت دوشان تپه - شهداي جدید با اعتباری بالغ بر 200 ميليارد ريال به بهره‌برداری رسيد.

به گزارش مهرگان پرس،"مهدي بهروز" با تاکید بر موضوع افزايش ظرفيت و قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع منطقه و بحث محيط زيست اظهار کرد: با توجه به اهميت تغذيه پايدار مشتركان و برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزيع، عمليات احداث کابل 63 كیلوولت دو مداره دوشان تپه - شهداي جدید در يكي از مناطق پرتردد و قديمي شهر تهران (خيابان پيروزي) آغاز شد كه با چالش‌هاي بسيار زيادي از جمله مشكل اخذ مجوزهای لازم از ارگان‌هاي ذي‌ربط و وجود تاسيسات متعدد و قديمي زيرسطحي ساير ارگان‌هاي خدماتي در مسير حفاري پروژه یاد شده و همینطور عبور از عرض بزرگراه امام علی مواجه بود.

وي افزود: از دیگر چالش‌هاي اين پروژه می‌توان به تغييرات فاحش در هزينه عمليات اجرايي (ناشي از تغييرات نرخ ارز) نام برد كه ما را با مشكلات جديدي روبرو کرد، اما با تلاش همکاران استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني و تلاش تمامي عوامل دست اندركار، عمليات اجرايي پروژه با موفقيت به اتمام رسيد و مدار اول برق‌دار و به شبكه برق تهران متصل شد.