بيانيه روابط عمومي سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

در پی اعترض صنفی روز گذشته جمعی از همکاران قرارداد مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی، روابط عمومی ابن سازمان بیانیه ای به شرح زیر صادر نمود:

به گزارش مهرگان پرس به نقل از روابط عمومي سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرپیرو اعتراض بخشی از کارکنان قراردادی مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نسبت به حقوق و مزایای شغلی. این مسئله از مراجع ذیربط با جدیت بیشتری در حال پیگیری است و امیدواریم که با نظر مساعد در این زمینه برای همکاران عزیز، شاهد بهبود شرایط باشیم.
هر چند پیگیری مطالبات قانونی را حق همکاران می دانیم، متاسفانه شاهد بودیم که برخی افراد ناآگاهانه و از روی احساسات و یا مغرضانه و هدفمند، این مطالبات بحق را به سمت هتک حرمت و بی احترامی به اشخاص و مسولین سوق دادند که عملی ناشایست و دون شان همکاران بوده و این رفتار غیراخلاقی به هیچ روی قابل پذیرش نیست.
لذا با درک دغدغه و مشکلات و شرایط موجود، ضمن دعوت همگی عزیزان به حفظ آرامش، امیدواریم که بتوانیم با همدلی و همگرایی بیشتر، در جهت رفع مشکلات معیشتی شما عزیزان برآییم.