مطالب برچسب خورده با "تئاتر تجلی باور آدمیان برای پیروزی بر تنگناها"

  • تئاتر تجلی باور آدمیان برای پیروزی بر تنگناها

    پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره تئاتر فجر:

    تئاتر تجلی باور آدمیان برای پیروزی بر تنگناها

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با آغاز سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در پیامی به اهالی تئاتر و این رویداد، هنر تئاتر را عرصه‌ای برای تجلی باور آدمیان به منظور پیروزی بر تنگناها دانست.