مطالب برچسب خورده با "تئاتر در فرهنگ اقتصادی مظلوم و مهجور واقع شده است/"

  • تئاتر در فرهنگ اقتصادی مظلوم و مهجور واقع شده است

    نشست رسانه‌ای دبير سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر برگزار شد؛

    تئاتر در فرهنگ اقتصادی مظلوم و مهجور واقع شده است

    تهران- مهرگان پرس ، حسین مسافر آستانه در نشست رسانه‌ای سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر گفت: هنرمندان و هنر تئاتر در ایام کرونا دست روی دست نگذاشتند و به نقش تاثیرگذار و التیام بخش اجتماعی خود واقف بودند اما تئاتر همواره مظلومیت و مهجوریتی از نظر فرهنگ اقتصادی داشته است.