تارنمای اطلاع‌رسانی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی رونمایی شد

مدیرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفای وزارت نیرو و دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی، از شروع به کار تارنمای خبری کارگروه ملی سازگاري با كم‌آبي خبر داد.

به گزارش مهرگان پرس،بنفشه زهرایی با اشاره به ضرورت وجود یک پایگاه خبری و اطلاع رسانی درخصوص سازگاری با کم آبی، برنامه‌ها و اقدامات کارگروه ملی، کمیته تخصصی و همچنین برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها از ایجاد تارنمای کارگروه ملی سازگاری با کم آبی خبر داد.
به گفته وی، تدوین و راه‌اندازی تارنما، با تلاش همکاران دبیرخانه کارگروه ملی، دفتر فناوري اطلاعات، توسعه مديريت و تحول اداري شركت مديريت منابع آب ايران و همکاری دبیرخانه کارگروه‌های استانی سازگاری با کم آبی انجام شد. 
وي خاطرنشان كرد: تارنمای مذکور به آدرس www.wsanw.ir مشتمل بر اخبار و اطلاعات برنامه‌ها، اقدامات و مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، کمیته تخصصی ذیل آن و کارگروه‌های استانی، تجربیات سازگاری با کم آبی در استان‌های مختلف کشور و دیگر مطالب مفید و مرتبط با مدیریت مصرف آب است که از 12 آذر ماه 1399 در دسترس عموم قرار گرفته است.

منبع:پاون