کد خبر: 81
سه شنبه , 11 شهریور 1399 - 21:21
تارک صنعت آب می درخشد

مهندس مسعود فرزاد كارشناس آب طي يادداشتي به زوايايي مختلفي از طرح هاي منابع آب و خاك در استان هاي كرمانشاه و ايلام پرداخته است.

 به گزارش مهرگان پرس ،خاک را  پیوندی ناگسستنی با آب  به سرمنزل آبادانی می رساند . از این رهگذر و برای جبران آلامی که  در سالهای دفاع مقدس و روزگار پس از جنگ به استان های دور از پایتخت ،وارد شده بود با تصمیم جدی حاکمیت و مراجع بالادستی و عزمی که برای انجام وظیفه در قبال مرارتهای وارده جزم گردید ،   دو  وزارتخانه ی  نیرو و جهاد کشاورزی دست در دست هم داده و طرح توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی استان های کرمانشاه و ایلام را در دستور کار خود قرار دادند. .این دو  استان از دیر باز  مهد مردمانی است که با وجود تنوع قومی و فرهنگی  در کنار هم روزگار گذرانده اند . غیور مردان و شیرزنان  کرد و لر و فارس و عرب ، یکجا نشین و عشایر ، شهری و روستایی ، شیعه و سنی و اهل حق  که در بزنگاههای حساس ،  وظیفه ی خود را در قبال حفاظت از مام میهن به خوبی انجام داده اند و حالا نوبت دیگران است که به یاریشان برخیزند.

از آنجا که توسعه اقتصادی- کشاورزی یکی از مهمترین ارکان توسعه در ایران است و توسعه صنعتی می تواند نتیجه ی توسعه کشاورزی باشد از اواخر دهه هشتاد  اجرای طرح  آبرسانی به این دو استان به منظور تامین آب شرب ، کشاورزی و صنعت آغاز گردید با این امید که با   توسعه ،  بهبود و بهسازی دشت ها و افزایش بازده محصولات  کشاورزی و تغییر روشهای آبیاری از سنتی به مکانیزه ؛  کسب و کار اهالی این دیار  رونق یابد،   جمعیت شهرها و روستاها ی محدوده ی طرح تثبیت شده و حتی افزایش یابد .

اکنون در آخرین هفته از فصل اول پویش # هر هفته _الف_ب_ایران #  و در  آستانه ی بهره برداری از 14 هزار و 600 هکتار از شبکه های آبرسانی اصلی و فرعی  در دو استان کرمانشاه و ایلام هستیم  .  بی شک  سبز شدن هزاران هکتار از اراضی به طور مستقیم به افزایش محصولات کشاورزی ، اشتغال و رونق اقتصادی می انجامد و به طور غیر مستقیم بر سایر بخش ها 

مانند توسعه صنایع تبدیلی، شبکه های ارتباطی ، خدمات پایه  ، گسترش بازرگانی ، گردشگری و ... تاثیر خواهد گذاشت.

شرکت توسعه آب و نیروی ایران به عنوان کارفرمای فرا منطقه ای  این طرح عظیم سعی نموده است که درطراحی  و اجرای این طرح بزرگ علاوه بر تکیه  به  موضوعات فنی  در تعامل با ذیمدخلان دولتی و غیر دولتی  ،  چالش های فراوان موجود را مدیریت نماید و با نگاهی کل نگر سعی در برقراری هماهنگی و همسویی سیاست ها ، برنامه ها و اقدامات سایر نهاد های موثر و انطباق واحد های عمرانی با ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی  منطقه داشته باشد. بحمدلله قسمت عمده ی طرح انجام شده و  بخشهای مختلف آن به مرور به بهره برداری خواهند رسید  ، اما به منظور حصول  حداکثر بهره وری و توسعه ی متوازن، می بایست طرح های پیشنهادی در مطالعات ساختار فضایی وتوسعه ناحیه ای که به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی نیز رسیده است  همزمان با تکمیل بخش های باقیمانده از طرح اجرا گردند . تکمیل این پازل با  تامین هزینه های مربوطه و  توجه و همراهی  سایر دستگاههای متولی میسر خواهد بود.

وزارت نیروی دولت دوازدهم بایدبر خود ببالند که یکی از معدود طرح هایی است در طول دوران ریاست جمهوری  جناب آقای دکتر روحانی این طرح بزرگ آغاز واتمام شده است. .

بهره برداری از این شاهکارمهندسی ، چون تاجی طلایی برتارک صنعت آب ایران خواهد درخشید.