تاكيد رئيس دفتر رابط يوناما در تهران بر تسريع روند همكاري‌ها با وزارت نيرو

رئیس دفتر رابط یوناما در تهران (هیئت یاری رسانی سازمان ملل در افغانستان) با اشاره به ظرفيت‌هاي تخصصي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران براي كمك به پيشرفت علمي و صنعتي و اقتصادي افغانستان بر تسريع و هدايت مناسب‌تر روند همكاري‌هاي وزارت نيرو با آن نهاد بين‌المللي تاكيد كرد.

به گزارش مهرگان پرس، «هیدئو ایکبه» در ديدار با «محمدعلي فرحناكيان» مشاور وزير در امور بين‌الملل و رييس مركز بين الملل و هماهنگي ديپلماسي آب و برق اظهار داشت: در كنفرانس بين‌المللي اخير در ژنو براي حمايت از افغانستان، ميلياردها دلار از سوي شركت كنندگان به منظور پشتيباني از توسعه اين كشور تخصيص داده شد.

در جلسه امروز، در خصوص ظرفيت‌هاي وسيع همكاري‌هاي اقتصادي ايران و افغانستان و نقش يوناما در تسهيل اين همكاري‌ها تاكيد شد.

** دعوت از يوناما براي ايفاي نقش فعال در راستاي تحقق طرح احداث مزرعه بادي در منطقه مرزي ايران و افغانستان 

دعوت از يوناما براي ايفاي نقش فعال در راستاي تحقق طرح احداث مزرعه بادي در منطقه مرزي ايران و افغانستان و نقش مثبت و فعال كننده سازمان ملل براي تحقق اين طرح از جمله موضوع‌هاي مهم مطرح شده در جلسه امروز بود.

در جلسه امروز، طرف ايراني براي انجام مطالعات امكان‌سنجي در ايران و افغانستان توسط شركت‌هاي ايراني و غير ايراني و همچنين برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي كارشناسان افغان ابراز تمايل كرد.

در ديدار رئيس دفتر يوناما در تهران و مقام وزارت نيرو همچنين تصريح شد كه توسعه پايدار و افزايش سطح همكاري‌هاي اقتصادي ميان تهران و كابل موجبات بسط امنيت در منطقه را فراهم مي‌كند.

منبع:پاون