تبادل تفاهمنامه اولین مرحله توزیع تبلت‌های دانش آموزی

خوزستان – مهرگان پرس- سرپرست اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان از تبادل تفاهمنامه اولین مرحله توزیع تبلت‌های دانش آموزی خبر داد.

یعقوب شلیش پور سرپرست اداره‌ کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان اظهار داشت: تفاهمنامه اولین مرحله توزیع تبلت های دانش آموزی میان اداره‌کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس خوزستان و اداره‌ کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان با نظارت اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان امضاء شد.