مطالب برچسب خورده با "تحقيقات و فناوري بايد در خدمت حل مسائل وزارت نيرو"

  • تحقيقات و فناوري بايد در خدمت حل مسائل وزارت نيرو باشد

    معاون وزیر نیرو در آئين گشايش جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو:

    تحقيقات و فناوري بايد در خدمت حل مسائل وزارت نيرو باشد

    معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در وزارتخانه صنعتي و زيرساختي به عنوان وزارت نيرو حتي تحقيقات و فناوري آن هم بايد در خدمت حل مسائلش باشد تا در نهايت منجر به ارائه خدمت بهتر به همه شهروندان شود.