تحول در سیاست‌گذاری تامین اجتماعی دنبال می‌شود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در ساز و کارهای سیاست گذاری این سازمان باید تحول ایجاد کنیم و محتوای این تحول عدالت است، ضمن اینکه به مناطق کمترتوسعه یافته بی توجهی شده که باید این مشکل رفع شود.

سنندج- خبرگزاري مهرگان پرس،میرهاشم موسوی روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان تشکل‌ های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان کردستان اظهار داشت: بخاطر برخی کارکردهای اشتباه گذشته در سازمان تامین اجتماعی، زمان پرداخت حقوق‌های تعهدی ماهانه چالش داریم که البته راه حل دارد و باید فضای تامین اجتماعی با ساز و کارهای فنی خودش به روی مردم باز شود.

وی هدف نظام تامین اجتماعی را تحقق عدالت اعلام کرد و افزود: اشکالات در صندوق تامین اجتماعی بسیار زیاد است، لذا اگر به این مسئله به صورت کلان نگاه کنیم، بدون اینکه دست به دست هم بدهیم و همراه با شرکای اجتماعی این صندوق جمع بندی درستی ازچالش های موجود در صندوق و اقدام مناسبی نداشته باشیم، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه صندوق مشکلاتی دارد و شرایط مثبت نیست، ادامه داد: راهی جز این نداریم که صندوق را طی دو سه سال به نقطه سر به سر برسانیم و درآمدها با مصارف یکی شود و این مهم قابل تحقق است.

موسوی با تاکید بر اینکه اگر فرصتی در صندوق تامین اجتماعی است، باید به نحو احسن از آن استفاده شود، اضافه کرد: زمینه هایی وجود دارد که می توانیم برای مردم فراهم کنیم تا به عنوان بیمه شدگان وارد صندوق شوند و ما را در رفع چالش موجود یاری دهند.

وی به بخش سرمایه گذاری اشاره و با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) بهتر از این می تواند مدیریت شود، اظهار داشت: در بهره وری، سرمایه گذاری و طرح های صندوق اگر متمرکز شویم قطعا به شکل جهشی در امور موفق خواهیم شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: صندوق این سازمان ضعیف نیست و داریم برنامه ها را تنظیم می‌کنیم تا ساز و کار تعادل را در صندوق به وجود آوریم.

موسوی کردستان را دارای ظرفیت های زیاد دانست و ادامه داد: با استفاده از ظرفیت های بومی و درونی و تولید و کار، به عنوان سرمایه ملی، باید کارها را در تامین اجتماعی پیش برد و در کنترل تورم نیز نقش بازی کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه از ظرفیت های موجود کارگری خوب استفدده نشده است، افزود: راهبرد ما در شرایط سخت کنونی، بادی ازدرون خود تامین اجتماعی پاسخ چالش های موجود را بدهیم.

در این جلسه تعدادی از نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی کردستان، به ارائه مشکلات خود پرداختند و خواستار حمایت دولت از تشکل‌ها و رفع نگرانی‌های کارگران شدند.