تحویل 20 هزار دستگاه مولد برق خورشیدی قابل‌حمل مصداق کامل حمایت وزارت نیرو از عشایر است

رئیس سازمان امور عشایر ایران در مراسم تحويل 20 هزار دستگاه مولد برق خورشيدي قابل حمل به عشاير كشور گفت: این طرح مصداق کامل حمایت وزارت نیرو از عشایر محسوب شده و با اجرای آن تحولی عظیم در تامین برق عشایر رخ خواهد داد.

به گزارش مهرگان پرس، "شاهپور علائی مقدم" افزود: پیشتر جایگزینی سوخت‌های فسیلی به جای سوخت‌های طبیعی مورد نظر بود، اما اکنون می‌توان با این طرح باعث حفظ بیشتر محیط‌ زیست شد.
وی ادامه داد: تا قبل از سال 99 تقریبا 38 هزار دستگاه مولد قابل حمل خورشیدی بین عشایر توزیع شده بود، اما با اجرای این طرح تحولی عظیم در تامین برق عشایر رخ خواهد داد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران تاکید کرد: مصداق حمایت از جامعه عشایری در دو سال اخیر در عملکرد توانیر و وزارت نیرو دیده شده است.
وی اظهار کرد: جمعیت عشایر بر اساس آخرین آمار 246 هزار خانوار و 1.2 میلیون نفر است که از 84 میلیون هکتار مرتع بیش از 30 میلیون هکتار از این میان به عنوان گستره حضور عشایر ایران به‌شمار می‌آید.
علائی با بیان اینکه عشایر 22 میلیون راس دام در اختیار دارند، خاطرنشان کرد: 25 درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور را عشایر تامین می‌کنند که این طرح و تحویل مولدهای خورشیدی قابل حمل می‌تواند باعث آسایش بیشتر و‌ دلگرمی آنان شود.

منبع: پاون