مطالب برچسب خورده با "تصفیه‌خانه سرنی میناب با اعتبار 430 میلیارد تومان"