تكذيب روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در خصوص حواشي اخير

در‌ پاسخ به حواشی ایجاد شده در‌ فضای مجازی حول محور نامه ای با امضای مسئول تحقیق و بررسی حراست ارشد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، لازم است جهت روشن سازی مسئله نکاتی به عرض مخاطبين محترم برسانيم.

به گزارش مهرگان پرس از ماهشهر، در نامه مذکور از عبارت "برخی از افراد" استفاده شده است و معنا و مفهوم کلی آن، افراد خاص بوده و  به هيچ وجه در برگیرنده کل افراد و جوانان عزیز جویای کار شهرستان نیست؛ لذا اینکه بگوییم نامه مذكور با هدف تخریب جوانان عزيز بومي شهرستان بوده، نزد هیچ صاحب انصافی پذیرفتنی نيست.
در این نامه منظور معدود افرادی بوده است که با داشتن شرایط خاص و نامناسب و بدون داشتن شرایط احراز مشاغل، مراجعه نموده و حضورشان با سوابق  تخلف قبلي ممكن است باعث ایجاد اختلال در روند فعالیت شرکت ها گردند؛ در حاليكه افراد شايسته زيادي هستند كه عليرغم توانمندي از فرصت هاي شغلي محروم مي شوند.

توضیحات و شرحی که افرادی ذیل نامه مذکور نوشته اند، برداشتی ناصحیح و مغرضانه است و ارسال آن به فضای مجازی عملی غیر منصفانه مي باشد.
شایسته است در صورتی که ابهامی در‌ خصوص موضوعی  پیش آمد، بجای تفسیر به رای و انتشار نظرات شخصی غیرکارشناسی در افکار و تشویش اذهان عمومی، ضمن ارتباط با مسئولين نهاد یا سازمان مربوطه، مسئله از طرق اصولی رفع ابهام  گردد.

تلاش همه نیروهای شاغل در مجموعه سازمان منطقه ويژه، علي الخصوص كاركنان حراست ارشد منطقه، حفظ و صيانت از فعاليت هاي صنعتي و نظارت بر بهره گيري صحيح از توان و ظرفيت فرزندان بومی منطقه و حمایت از جوانان و کارجویان عزیز بوده و خواهد بود.
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با درک شرایط خاص و دغدغه اشتغال جوانان جویای کار، امیدوار است با گذر از شرایط سخت موجود، با اتحاد و همگرائی بیشتر، در آينده نزدیک با فعال شدن طرح هاي در دست اجرا فرصت هاي مناسب بيشتري جهت ایجاد زمینه اشتغال بخشی از جوانان عزیز و شهروندان فهیم شهرستان فراهم آید.
ان شاالله

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی