مطالب برچسب خورده با "تماشاخانه مجازی؛ بستری نو برای نیازمخاطبان تئاتر د"

  • تماشاخانه مجازی؛ بستری نو برای نیازمخاطبان تئاتر در شرایط کنونی

    در دومین نشست پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر مطرح شد؛

    تماشاخانه مجازی؛ بستری نو برای نیازمخاطبان تئاتر در شرایط کنونی

    دومین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با موضوع «گشایش فضای عمل جدید تئاتری: بررسی امکانات، تعهیدات و زیبایی شناسی تئاتر در فضای مجازی» با همکاری دفترپژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی در تماشاخانه نوفل لوشاتو برگزار شد. در این نشست رضا حامدی خواه، مدیر بخش تله‌تئاتر و گزارش‎های صحنه‌ای سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر برپایی تماشاخانه مجازی را ملزم به همکاری و هماهنگی هنرمندان تئاتر و عوامل ضبط تئاتر برای اجرای آنلاین دانست