مطالب برچسب خورده با "تولید بیش از ۳۲۹ هزار مگاوات انرژی برق در نیروگاه"