ثبت بالاترین میزان تولید انرژی مولدهای مقیاس کوچک در سیستان و بلوچستان

مولدهای مقیاس کوچک تحت نظارت شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان موفق به ثبت ضریب تولید 71 درصد در خرداد سال جاری شدند که بالاترین ضریب تولید در میان شرکت‌های برق منطقه‌ای به‌شمار می‌آید.

به گزارش مهرگان پرس، این میزان تولید انرژی با توجه به اهمیت تولید حداکثری مولدهای مقیاس کوچک و به منظور گذر از شرایط پیک سال جاری با کمترین خاموشی مولدها صورت گرفته است.
گفتنی است، میزان ضریب تولید صورت گرفته طی ماه گذشته، در گذر از شرایط بحرانی پیک بار امسال بسیار حائز اهمیت است.

منبع: پاون