ثبت نام در طرح تسهیلات کمک ودیعه مسکن تمدیدشد

مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان: ثبت نام در طرح کمک ودیعه مسکن تا پایان مهرماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهرگان پرس از سنندج ، محمدصدیق ثابتی گفت:متقاضیان طرح کمک ودیعه مسکن که در مرحله اول موفق نشده اند ثبت نام کنند، از ساعت 12 امروز یکشنبه مورخ 13/07/99 تا ساعت 24 روز 30/07/99 می توانند در این طرح ثبت نام کنند.
ثابتی ادامه داد: متقاضیان این مرحله برای ثبت نام به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس www.tem.mrud.ir بخش تکمیل ثبت نام تسهیلات کمک ودیعه مسکن مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

منبع:اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی کردستان