کد خبر: 1270
پنجشنبه , 25 شهریور 1400 - 11:48
خاموشی برق درکردستان به صفررسید

مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان خبر داد: خاموشی برق درکردستان به صفررسید.

به گزارش خبرگزاری مهرگان درسنندج، هیوا لهونیان درتشریح این خبر گفت :پس از چند هفته قطع گسترده برق درکشور و به تبع آن دراستان کردستان به جهت افزایش دمای هوا و خروج نیروگاههای برق – آبی از مدار تولید، میزان خاموشی ها در همه بخشها درروزهای اخیر به صفررسیده است وپیش بینی می شود طی روزهای آینده و قبل از شروع فصل سرما همین روند نیز ادامه داشته باشد بنابراین درحال حاضر وضعیت شبکه توزیع برق پایدار و هیچگونه خطوط بحرانی دراستان نداریم .

وی درادامه اذعان داشت: درچارچوب برنامه های تنظیم شده درحوزه های تولید،انتقال، توزیع ودیسپاچینگ ملی دراین ایام و با همکاری خوب مشترکان کردستانی، مدیریت باردراستان، متناسب با میزان انرژی تخصیصی ،صورت گرفت و تلاش شد کمترین میزان خاموشی اعمال گردد.

وی در ادامه روند پایداری شبکه برق برای همه مشترکان را در روزهای آتی در گرو رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی در مصرف حاملهای انرژی دانست وگفت: روندکاهش دمای هوا و به حداقل رسیدن استفاده از وسایل سرمایشی ، قطع برق مشترکان را در این استان در روزهای اخیر، به صفر رسانیده است.

ایشان درادامه وقوع خاموشی های ناشی از بروزحوادث را غیرقابل پیش بینی دانست و در عین حال تاکیدکرد : این شرکت با بهره گیری از توان داخلی و فنون جدید، نهایت تلاش خود را برای صفر یا به حداقل رساندن خاموشیهای ناشی از تعمیرات شبکه از طریق فعالیت ” اکیپ های خط گرم ” ، بعمل خواهد آورد. دراین روش عوامل اجرایی برای تعمیرات شبکه، بدون اعمال خاموشی، برروی شبکه برقدار فعالیت می نمایند.

وی دربخش دیگری ازسخنان خود تصریح کرد: با توجه به اینکه در ماههای آتی با فصل سرما و متعاقبا با کاهش دمای هوا و احتمال افزایش مصرف گاز توسط مشترکین بخشهای خانگی و تجاری مواجه هستیم، “عدم تامین گاز مورد نیاز نیروگاههای گازی در فصل سرما محتمل خواهد بود” و به تبع آن احتمالا شاهد اعمال خاموشی ناشی از مدیریت اضطراری بار توسط مرکز ملی دیسپاچینگ باشیم.

لذا از همه هموطنان کردستانی خواستند ، کماکان در مدیریت مصارف حاملهای انرژی مخصوصا” برق و گازدر فصل سرما به منظورتامین برق مطمئن و پایدار همکاری داشته تا شاهد خاموشی های ناخواسته نباشیم.