مطالب برچسب خورده با "دبير ستاد امر به معرروف و نهي از منكر كردستان"

  • کردستان نماد واقعی وحدت در سراسر جهان است و بایدبه آن افتخارکرد

    دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان

    کردستان نماد واقعی وحدت در سراسر جهان است و بایدبه آن افتخارکرد

    کردستان -سنندج دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان کردستان با بیان اینکه کردستان نماد واقعی وحدت در سراسر جهان است و باید به آن افتخار کرد؛ اظهار داشت: استان کردستان سرزمین مجاهدت های خاموش بوده و قدم به قدم آن آغشته به خون شهدای انصار و مهاجری است که معنای واقعی وحدت و برادری را به اثبات رساندند.