مطالب برچسب خورده با "در شرایط فعلی تئاتر چاره‌ای جز تغییر نوع ارتباط با"

  • در شرایط فعلی تئاتر چاره‌ای جز تغییر نوع ارتباط با مخاطب نیست

    در سومین نشست پژوهشی جشنواره تئاتر فجر مطرح شد؛

    در شرایط فعلی تئاتر چاره‌ای جز تغییر نوع ارتباط با مخاطب نیست

    سومین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با موضوع «گشایش فضای عمل جدید تئاتری: بررسی امکانات، تمهیدات و زیبایی شناسی تئاتر در فضای مجازی» با همکاری دفترپژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی در تماشاخانه نوفل لوشاتو برگزار شد. در این نشست ایوب آقاخانی تغییر راه‌های ارتباطی در تئاتر را به دلیل چالش‌های عصر جدید اجتناب ناپذیر دانست.