مطالب برچسب خورده با "در هشتمین روز «تئاتر فجر 39» چه آثاری اجرا می‌شوند"

 • در هشتمین روز «تئاتر فجر 39» چه آثاری اجرا می‌شوند؟

  برنامه اجراهای روز هشتم اعلام شد؛

  در هشتمین روز «تئاتر فجر 39» چه آثاری اجرا می‌شوند؟

  امروز شنبه 18 بهمن‌ماه و همزمان با هشتمین روز برگزاری سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر نمایش‌هایی در بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی، دیگرگونه‌ها و رادیویی اجرا می‌شوند. به گزارش روابط عمومی سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر، امروز شنبه 18 بهمن‌ماه همزمان با روز هشتمین این رویداد، مجموعه تئاتر شهر، تئاتر مولوی، تماشاخانه ایرانشهر و تالار حافظ میزبان اجراهای صحنه‌ای آثار این دوره از جشنواره خواهند بود.

 • در هشتمین روز «تئاتر فجر 39» چه آثاری اجرا می‌شوند؟

  برنامه اجراهای روز هشتم اعلام شد؛

  در هشتمین روز «تئاتر فجر 39» چه آثاری اجرا می‌شوند؟

  امروز شنبه 18 بهمن‌ماه و همزمان با هشتمین روز برگزاری سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر نمایش‌هایی در بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی، دیگرگونه‌ها و رادیویی اجرا می‌شوند. به گزارش روابط عمومی سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر، امروز شنبه 18 بهمن‌ماه همزمان با روز هشتمین این رویداد، مجموعه تئاتر شهر، تئاتر مولوی، تماشاخانه ایرانشهر و تالار حافظ میزبان اجراهای صحنه‌ای آثار این دوره از جشنواره خواهند بود.