رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه‌های شرقی منصوب شد

معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، طی حکمی "جهانگیر حبیبی" را به عنوان رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه های شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب کرد.

به گزارش مهرگان پرس،در این حکم انتصاب، تدوین نقشه راه مدیریت حوضه آبریز، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت زنجیره آب، تهیه و تدوین آب قابل برنامه‌ریزی در چارچوپ نظام نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های تعادل بخشی منابع و مصارف، توسعه منابع آب، تامین مالی و بودجه، مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها، اعمال مدیریت تقاضا و مصرف آب، انجام امور محوله از شورای عالی آب و نظارت بر اجرای مصوبات آن شورا مورد تاکید قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش، در این حکم همچنین انجام امور مربوط به کمیسیون/شورای حوضه آبریز، نظارت بر تامین نیاز زیست محیطی تالاب‌های واقع در حوضه‌های آبریز و نیاز زیست محیطی رودخانه‌ها، برنامه بهره‌برداری، توجه به برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌های ذی‌نفع، تهیه اطلس و بانک اطلاعات منابع آب، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت خشکسالی و سیلاب مورد اشاره قرار گرفته است.
شایان ذکر است، جهانگیر حبیبی، پیش از این معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران را عهده‌دار بود.
این گزارش حاکی است، پس از ابلاغ ساختار جدید مدیریت بخش آب کشور بر اساس مدیریت حوضه آبریز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، پیشتر نیز "غزال جعفری" را به‌عنوان رئیس حوضه آبریز اترک و حوضه‌های شمالی، "شاهپور رجایی" را به عنوان رئیس حوضه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب، "مهرزاد احسانی" را به عنوان رئیس حوضه رودخانه زهره، جراحی و حوضه‌های جنوبی، "مسعود میرمحمد صادقی" را به سمت رئیس حوضه آبریز رودخانه سفیدرود بزرگ، "احمد قندهاری" را به عنوان رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس، "هوشنگ ملایی" را به عنوان رئیس حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود، "مسعود باقرزاده کریمی" به عنوان رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه و "فراز رابعی غلامی" را به عنوان رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ منصوب کرده است.

منبع: روابط عمومي مديريت منابع آب كشور