مطالب برچسب خورده با "روابط عمومي شركت ملي گاز مهرگان پرس"

  • صرفه‌جویی ۸۵ میلیارد تومانی با حذف قبوض کاغذی گاز

    مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران:

    صرفه‌جویی ۸۵ میلیارد تومانی با حذف قبوض کاغذی گاز

    مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران همگام با دیگر واحدهای عملیاتی در چرخه خدمت، در بخش‌های اصلی تولید، انتقال و توزیع گاز است؛ گازی که ۷۰ درصد سبد انرژی کشور را در حوزه‌های مختلف تأمین می‌کند تا خدمتگزاری به مردم را به نحو احسن انجام داده باشد.