مطالب برچسب خورده با "رودخانه كرج"

  • رودخانه زیبای کرج خروشان باقی می‌ماند

    توضیحات شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص حقابه رودخانه کرج؛

    رودخانه زیبای کرج خروشان باقی می‌ماند

    پس از افتتاح پروژه آبرسانی به تصفیه‌خانه ششم آب تهران از سد تنظیمی امیرکبیر در روز پنج‌شنبه ۸ آبان ماه، نگرانی‎‌هایی در رسانه‌ها نسبت به سرنوشت رودخانه کرج ایجاد شده است. در این ارتباط شرکت مدیریت منابع آب ایران با دلایل و مستندات زیر اعلام می‌دارد در این پروژه به ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت کامل حقابه محیط‌زیست و کشاورزی توجه ویژه‌ای شده است و قرار نیست هیچ اتفاقی در جریان طبیعی رودخانه کرج رخ دهد.