روش جدید ارزیابی ترشوندگی سنگ مخزن

اهواز- مهرگان پرس- روشی جدید جهت ارزیابی ترشوندگی سنگهای مخزنی توسط یکی از کارشناسان فنی و پژوهشگران بین­ المللی مهندسی نفت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ارائه شد.

ترشوندگی یکی از مهمترین ویژگیهای سنگ مخازن نفتی است که دانش آن اهمیت بسزایی در توصیف مخازن دارد و معمولا از روشهای مبتنی بر فشار مویینه جهت مطالعه این ویژگی استفاده می­شود.

با توجه به محدودیتهای آزمایش های فشار مویینه، استفاده از روشهای جایگزین میتواند به افزایش دقت مطالعات و تسهیل فرآیندها کمک نماید.

روش یاد شده در قالب یک مقاله به زبان انگلیسی در مجله علمی Fuel  که از معتبرترین نشریات بین ­المللی است (انتشارات Elsevier) منتشر شده است. در این مقاله، قوانین معروف و متداول کریگ در زمینه ارزیابی ترشوندگی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.

در این مقاله همچنین برای نخستین بار یک شاخص کمی جهت تعیین درجه ترشوندگی با استفاده از منحنیهای تراوایی نسبی ارایه شده است. با توجه به کثرت آزمایشهای تراوایی نسبی در مطالعات مخازن، استفاده از این شاخص جدید به شناخت بهتر ترشوندگی سنگ مخازن کمک خواهد کرد.

ارایه دهنده این روش دکتر ابوذر میرزایی پیامن از پژوهشگران بین المللی مهندسی نفت و از کارشناسان معاونت مهندسی نفت (مدیریت فنی) است که هم اکنون پژوهشگر فوق دکتری مهندسی مخازن در مرکز مطالعات نفت برزیل است.

عنوان :

New methods for qualitative and quantitative determination of wettability from
relative permeability curves: Revisiting Craig’s rules of thumb and introducing

Lak wettability index

انتهای پیام/*