مطالب برچسب خورده با "ساختار بخش آب وارد مدار جدید شد"

  • ساختار بخش آب وارد مدار جدید شد

    معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

    ساختار بخش آب وارد مدار جدید شد

    معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به انتشار فراخوان انتخاب روسای حوضه‌های آبریز گفت: از هفته گذشته تغییر ساختار بخش آب وارد مدار جدیدی شده و انتشار فراخوان انتخاب روسای حوضه‌های آبریز نیز در همین راستا صورت گرفته است.