سربلندی لیست تهران سربلند در انتخابات شورای شهر

تمامی 21 عضو لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب وارد شورای ششم شهر تهران شدند.

به گزارش مهرگان پرس،لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی  پیروز ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش شد که ترتیب نفرات با احتساب آرا به شرح ذیل است:

1.مهدی چمران

2.پرویز سروری

3.نرجس سلیمانی

4.محمد آخوندی

5.حبیب کاشانی

6.ناصر امانی

7.مهدی پیرهادی

8.مهدی بابایی

9.سید جعفر تشکری هاشمی

10.سید احمد علوی

11.مهدی اقراریان

12.مهدی عباسی

13. علیرضا نادعلی شهرستانکی

14.احمد صادقی

15.سید محمد آقامیری

16.میثم مظفر

17.زهرا شمس احسان

18.نرگس معدنی پور

19.علی اصغر قائمی

20.سوده نجفی

21.جعفری بندی شربیانی