مطالب برچسب خورده با "سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاو"

  • پیش‌بینی هجوم دستجات ملخ در استان خوزستان

    سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد:

    پیش‌بینی هجوم دستجات ملخ در استان خوزستان

    خوزستان –مهرگان پرس- سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، از آغاز عملیات رصد، ردیابی و پایش ملخ صحرایی در استان خبر داد.