مطالب برچسب خورده با "شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب-اهواز-مهرگان پرس-فاطمه"

  • روش جدید ارزیابی ترشوندگی سنگ مخزن

    توسط يكي از کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب ارائه شد

    روش جدید ارزیابی ترشوندگی سنگ مخزن

    اهواز- مهرگان پرس- روشی جدید جهت ارزیابی ترشوندگی سنگهای مخزنی توسط یکی از کارشناسان فنی و پژوهشگران بین­ المللی مهندسی نفت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ارائه شد.